Novinky

« Späť

"Devätoro" Svätého Otca

Mnohí z nás využívajú prelom kalendárnych rokov aj na to, aby si v úvode toho nového povedali, že niečo dobré vo svojom živote umocnia, chýbajúce doplnia alebo negatívne potlačia či úplne odstránia. Všetci to poznáme: novoročné predsavzatia sú časté, populárne, ale povedzme si to aj na rovinu - zväčša nedodržané. V lepšom prípade sa presunú na nasledujúci pokus do ďalšieho roka, v tom horšom zapadnú prachom. Svätý Otec na začiatku roku 2018 pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu zdôraznil, čo on považuje za dôležité. Jeho hodnoty môžu byť pre mnohých pri formulácií novoročných predsavzatí inšpiráciou a dobrým príkladom. A nielen pri nich.

1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.

2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistie ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.

6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnych pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou vedúcou k pomste, pred lenivosťou vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.

9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú... starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho toiž budeme súdení.

Zdroj: Slovo+ 1/2018