Novinky

« Back

Karneval pre naše deti - už dnes!

Karneval pre naše deti - už dnes!

Po výborných skúsenostiach z minulých rokov pokračujeme aj v tomto s organizovaním karnevalu pre naše deti. Ten nadchádzajúci sa bude konať v nedeľu, 11. februára od 15:00 hod. v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény. Tešíme a nádejame sa, že tak ako po minulé roky, tak aj tohtoročný detský karneval príde svojou prítomnosťou obohatiť veľa detí najrôznejšieho veku a spolu vytvorí, tak ako bolo doteraz zvykom, vynikajúcu atmosféru, v ktorej sa dobre zabavia nielen deti samotné, ale aj ich rodičia. Všetky deti a deťúrence (samozrejme aj s ich rodičmi) srdečne pozývame!

Je dávnou tradíciou, že v čase od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy sa konajú plesy, zábavy a karnevaly. Slovo fašiang má nemecký pôvod vo výraze „vast-schane“, čo sa dá voľne preložiť ako posledný nápoj. Z obdobia Veľkej Moravy je známe aj označenie „mjasopust“. Slovo karneval zase pochádza z latinského „carne vale“, teda zanechať alebo odoprieť si mäso. Už v predkresťanskej tradícii boli súčasťou tohto obdobia rôzne obchôdzky v zvieracích maskách, ktoré mali zahnať zlých duchov. A privolať jar. K tradičným maskám patril medveď, koza či kôň. Tie mali znázorňovať silu, plodnosť, životaschopnosť a prebúdzanie prírody po zime. Konali sa dedinské sprievody, v ktorých boli ľudia zamaskovaní za sudcov, farárov, vojakov, žobrákov či veštice, niekde aj za exotické rasy a etniká ako Turek, Arab alebo Ind. Iné typy masiek zase imitovali a parodovali vzťahy v bežnom živote, zlozvyky a stereotypy (lenivosť pýcha a pod.). niekde si ženy aj muži mohli dovoliť za normálnych okolností neprijateľné výstrelky, frivolné správanie, čo sa vnímalo ako symbolické privolávanie úrody a plodnosti.

Z jedál boli obľúbené šišky, pampúchy všakovaké záviny, fánky a rozličné zabíjačkové špeciality. Všetky tieto radovánky napokon ukončila Popolcová streda, ktorá začala štyridsaťdňový pôst, ktorý človeku slúžil na to, aby si uvedomil vlastnú pominuteľnosť a začal myslieť na pokánie.

V prostredí miest, v ktorom žijeme aj my Rusovčania, je oddávna tradícia fašiangov spájaná s plesmi, bálmi a karnevalmi, ktoré majú svoj pôvod v stredovekých a renesančných slávnostiach karnevalového typu.

Dnes, keď si našinec súčasník povie karneval, najčastejšie to pre neho znamená asociáciu so svetoznámym karnevalom v Benátkach (Carnevale di Venezia), kde tejto akcii v čase jej konania prepadne snáď každý obyvateľ mesta, ktoré je v tom čase práve kvôli tejto príležitosti plné turistov. Táto tradičná akcia, ktorej história siaha až do 13. storočia, sa koná celý týždeň (v čase od 1. až 3. do 8. až 10. februára) najmä na Námestí sv. Marka, kde bývajú súčasťou programu rozmanité koncerty a divadelné predstavenia, ale aj na hlavnej dopravnej tepne Benátok – Canal Grande. Obchody sú plné masiek a karnevalových predmetov, takže každý obyvateľ aj návštevník mesta sa môže prestrojiť za nejakú postavu. Vyvrcholením karnevalového týždňa je vyhlásenie najkrajšej masky, ktoré sa koná na Námestí svätého Marka.

Zámorskou hviezdou karnevalov je svetoznámy karneval v Rio de Janeiro, ktorý každoročne do tohto veľkomesta priláka milióny ľudí. Je to veľké a honosné predstavenie odohrávajúce sa najmä v Sambódromo, kde je 800 metrové javisko. Karneval je profesionálne pripravovaný, hlavnými účinkujúcimi sú profesionálni tanečníci, ale zúčastniť sa ho môže každý. Tento karneval je náročný aj tým, že teploty v čase jeho konania v Riu aj v noci presahujú 30 °C. Kostýmy sa pripravujú aj rok dopredu a súťaživosť tanečníkov nepozná hranice.

 

S použitím: www.webumenia.sk; www.walkers.sk; www.server.sk