Zbierka na opravu kostola

Zbierka na opravu kostola

Po rokovaniach s pamiatkármi a po výberovom konaní na dodávateľa, sme sa rozhodli prijať ponuku firmy KVZ Invest na riešenie sanácie vlhkosti nášho farského kostola. Práce začneme vo februrári 2023, ukončenie je plánované do Veľkej noci. Žiadame Vás o finančnú pomoc na práce a materiál. Celková cena riešenia je 22.049 EUR, vrátane DPH.
Návrat Slova o viere

Návrat Slova o viere

Už je to osem rokov, kedy sme v našej farnosti začali cyklus diskusných večerov s názvom Slovo o viere. Spravidla v posledný piatok mesiaca si od pozvaného lektora vypočujeme fundovanú prednášku na vybranú tému súvisiacu s našou vierou a životom Cirkvi. Následne diskutujeme o otázkach, ktoré nás v danej téme zaujímajú. Aktuálna pandemická situácia nám dáva nádej, že v nadchádzajúcom školskom roku by sme toto obľúbené podujatie mohli obnoviť. Pevne veríme, že cyklus stretnutí prebehne v neobmedzenom rozsahu, tak, ako sme ho naplánovali.
Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti

Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti

Drahí spolufarníci, obraciam sa na všetkých Vás, ktorí sa v našej farnosti obetujete v dôležitej a cennej službe lektorov, či už ste občas prizvaní k čítaniu pred svätou omšou pani kostolníčkou, alebo sa k čítaniu sami hlásite, ale aj na tých, ktorí o tejto službe ešte len uvažujete, aby ste sa prihlásili na kurz lektorov, ktorý pripravila Bratislavská arcidiecéza na sobotu, 24. septembra 2022. Kurz začína o 8:30 hod. svätou omšou v kaplnke seminára RKCMBF UK na Kapitulskej ulici, a následne pokračuje stretnutím v Aule Benedikta XVI. so špecializovaným programom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že toto stretnutie je pre lektora mimoriadnym prínosom.
Chlieb náš každodenný

Chlieb náš každodenný

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Odpradávna ho sprevádza tradícia procesií. Túto tradíciu rozvíjame aj v našej farnosti.
Noc kostolov sa nám vydarila!

Noc kostolov sa nám vydarila!

Po vynútenej pandemickej prestávke sme sa opäť mohli vrátiť k pre nás už tradičnej akcii, ktorá nás doslova a v tom najlepšom zmysle slova opantala – Noci kostolov. Ako sa už stalo zvykom, otvorený bol nielen kostol sv. Márie Magdalény, kde bola návštevníkom k dispozícii veža, krypta i naše malé múzeum devocionálií a priestory Pastoračného centra, ale aj Evanjelický chrám Boží v jeho blízkosti. Jednotu oboch denominácií zvýraznilo aj efektné osvetlenie oboch kostolov. Akcia pritiahla nečakané množstvo návštevníkov všetkých generácií. Neskoro v noci sme sa rozchádzali do našich domov spokojní a presvedčení, že stálo za to patriť medzi 16 farností na Slovensku, ktoré sa v tomto roku na Slovensku k iniciatíve pripojili.
Zeige 1 - 5 von 299 Ergebnissen.
Elemente pro Seite 5
von 60