Novinky

« Späť

Slovo o viere - svätá omša

Slovo o viere - svätá omša

Na svätej omši sa zúčastňujeme spravidla vždy v nedeľu a vo sviatok, mnohí prichádzajú do kostola aj cez bežný deň. Vieme ako samozrejmosť, čím svätá omša začína alebo končí, čo kedy odpovedať, kedy sedieť, stáť či kľačať. Máme pocit, že od prvej do poslednej chvíle vieme, čo sa deje a o čo ide. Ale predsa - sme si vo všetkom istí? Vieme, z akých častí sa skladá bohoslužba slova a bohoslužba obety? Rozumieme podstate a poslaniu všetkých ich súčastí? Chápeme, prečo sa raz sedí, inokedy kľačí a prečo je potrebné aj stáť? Poznáme rozdiel medzi fériou, spomienkou, sviatkom a slávnosťou? Vieme, čo je pontifikálna svätá omša a aké má špecifiká? Sme si istí tým, kedy a čo v kostole počas svätej omše urobiť?

Iste si každý z nás v týchto otázkach nájde takú, kde si nie je úplne istý správnosťou svojej odpovede na ňu.

Preto k nám v rámci cyklu Slovo o viere príde v piatok, 24. februára o 18:00 hod. liturgista, známy kazateľ a činovník Spolku svätého Vojtecha d. p. ThLic. Daniel Dian a počas večera nám objasní nielen hore uvedené, ale aj mnohé ďalšie otázky a tak nás vovedie do hĺbky, zmyslu a významu liturgie.Otec Daniel začne posledný februárový piatkový večer tradične - celebrovaním svätej omše so začiatkom o 18:00 hod., po ktorej sa ako zvyčajne o 18:45 hod. stretneme v Pastoračnom centre, kde bude stretnutie pokračovať prednáškou otca Daniela a po nej nepochybne aj zaujímavou diskusiou.

Všetci, ktorí máte záujem dozvedieť sa viac o liturgii a porozumieť dobre všetkým jej častiam i aktivitám počas nej, ste vítaní, príďte!

Komentáre